Forside

KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter er en undervisningsmetode som går ut på at spesielt opplærte leger og farmasøyter besøker fastlegenes én-til-én på legens kontor.

Målet med nettsiden er å få fastleger til å informere om den aktuelle kampanjen forstå nytten av KUPP.

Kupp drives av Relis og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

legemidler.no

Relaterte arbeid