Hvordan vi jobber

1. Forstå

1. Se

Innsiktsfasen handler om forståelse og følelse for hva problemstillingen innebærer. Hva er organisasjonens ambisjoner? Hvordan ser markedet ut? Hva er den interne og eksterne oppfatningen?

Vi må lære oss å kjenne til, og vite mest mulig for å finne den optimale løsningen på problemstillingen.

(research, analyser, hva selges, til hvem)

2. Reflektere

2. Tenke

Vi utnytter innsikten og setter sammen idéer til konsepter. Konseptene testes gjennom prototyper, skisser og pitcher. Testene skaper ofte ny innsikt som hjelper oss å raffinere konseptene, til de fremstår som gode løsninger på problemstillingene.

3. Skape

3. Skape

Konseptene realiseres og produseres. De kreative løsningene tilpasses for bredt spekter av plattformer.

4. Levere

4. Levere

Prosjektet lever! Røst bygger merkevarer, tjenester eller budskap fra innsiden ut. Kunden får «guidelines», strategi-dokumenter og vi evaluerer og følger opp prosjektet.

Løsningene skal ha samme «stemme» gjennom alle kommunikasjonskanaler.

Ved å løse spesifikke utfordringer, med målbare målsettinger, føler vi et nærmere slektskap med ingeniører og håndverkere enn kunstnere.