Forside

er godt håndverk

Røst kommunikasjon AS er avviklet

Ønsker du mer informasjon, har spørsmål om avviklingen eller trenger design eller tjenestedesign ta kontakt med Tor Åge Vorren911 02 252.

Problemløsere

Vår jobb er å sørge for at du når ut i markedet på de riktige plattformene med et riktig uttrykk og et troverdig budskap. Derfor jobber vi tett med deg som kunde for å tydeliggjøre problemstillingene og skape løsninger som gir størst mulig verdi for deg og din bedrift – både eksternt og internt. Dette arbeidet gjør vi strukturert gjennom fire faser.

1. Forstå

1. Se

2. Reflektere

2. Tenke

3. Skape

3. Skape

4. Levere

4. Levere

Siste arbeid