JM Hansen illustrasjon

JM Hansen Illustrasjon av sted med ulike strømløsninger

Da JM Hansen fikk utviklet ny nettside av Gnist design fikk vi i oppdrag å utvikle en egen illustrasjonsstil og en hovedillustrasjon som beskriver alle tjenestene til JM Hansen. De ulike elementene er også lett tilgjengelig for bruk hver for seg i presentasjoner og animasjoner.

Les mer om JM Hansen

Relaterte arbeid